24ปีที่ทำโลจิสติกส์ ทางกาศ ทางเรือ ทางบก
สอบถามสายด่วน:020-61107735
สอบถามข้อมูล

小杨

小蓝

ปิด
บริการ
แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ผู้รับเรื่อง:MR.KE
เบอร์โทรศัพท:0817558129
Email:khb328@163.com
ติดต่อสอบถาม
Username:
Password:
         
ประวัติของบริษัท

KHB โลจิสติกระหว่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศของบริษัทแบบบูรณาการ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2540และมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯและได้มีการจัดตั้งสาขาในกว่างโจว, เมืองแต้จิ๋วและ อี้อู

บริษัทเป็นมืออาชีพด้านการบริการโลจิสติกส์ทั้งจีนและไทย มีการให้บริการขนส่งทางรถ ทางเครื่องบิน และทางเรือ บริการคลังสินค้าจัดส่ง บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจัดส่งสินค้าทั่วโลก การเดินพิธีการผ่านศุลกากรระหว่างประเทศ บริการจัดส่งด่วนพิเศษระหว่างประเทศ มีความปลอดภัย ประสิทธิภาพ มืออาชีพ ส่วนบุคคลบริษัทโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

บบริษัทมีการดำเนินงานในระบบด้านบริการเป็นเลิศ เป้าหมายของเรา มุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ รวมถึงการรับสินค้า การขนส่ง การจัดส่ง ลูกค้าสามารถตรวจสอบและติดตามค้นหารายการสินค้าผ่านระบบสารสนเทศของบริษัท ฯ ให้ความมั่นใจว่าสินค้ามีความปลอดภัยในการขนส่งที่ถูกต้องและทันเวลาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

บริษัท KHBอาศัยทีมงานที่มีความสามารถในระบบฐานข้อมูลการบริการที่ทันสมัยและปรับปรุงการดำเนินงานของระบบเครือข่าย “เมื่อท่านมอบหมาย เรารักษาคำมั่นสัญญา” เป็นการบริการของ“KHB” ชื่อ KHB มีอิทธิพลมากขึ้นในตลาดอุตสาหกรรมและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้า, การแบ่งปันคุณค่าของการให้บริการโลจิสติก

CopyRight © K.H.B (ประเทศไทย) จำกัด